Για την πλοήγηση


Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα


Η επιδίωξη της ψυχικής υγείας είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και κοινωνικής θέσης. Αυτή η πεποίθηση διέπει το έργο μας .

Επιδιώκουμε να προσφέρουμε