Για την πλοήγηση


Εργοθεραπεία Δαμιανίδου - Οικονόμου στη Γλυφάδα


Τι είναι η παιδιατρική Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι επιστήμη υγείας που μέσω της χρήσης στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων (δηλαδή δραστηριότητες με συγκεκριμένο στόχο ανάλογα με τα ελλείμματα του κάθε παιδιού) προάγει την ανεξαρτησία και λειτουργικότητα του παιδιού στους τομείς της αυτοφροντίδας, σχολικής απόδοσης, κοινωνικότητας και παιχνιδιού.
Ο Εργοθεραπευτής κατόπιν αξιολόγησης του παιδιού που γίνεται είτε μέσω της κλινικής παρατήρησης είτε με τη χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών τεστ είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος έτσι ώστε το παιδί να φτάσει στο μέγιστο λειτουργικό δυναμικό.

Πότε χρήζει ένα παιδί Εργοθεραπευτική αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύλλογο Εργοθεραπευτών, εάν το παιδί σας παρουσιάζει 3 ή περισσότερες από τις παρακάτω δυσκολίες, χρήζει εργοθεραπευτικής αξιολόγησης

ΠΗΓΗ: AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY ASSOSSIATION (AOTA).

ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αδρός συντονισμός, αμφίπλευρος συντονισμός, πλευρίωση, έλεγχος κίνησης, πέρασμα μέσης γραμμής,  μπάλα, πηδήματα, σκάλες, ισορροπία, αυτόματες αλλαγές στην στάση του σώματος

ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

οπτικοκινητικός συντονισμός, γραφοκινητικότητα, χρήση εργαλείων, ψαλίδι, επιδεξιότητα δαχτύλων

ΠΡΑΞΗ

Μίμηση, ιδεασμός, κινητικός σχεδιασμός, εκτέλεση, διαδοχή, αντίληψη εντολών, κατασκευή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ – ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Προσωπική υγιεινή όπως τουαλέτα, πλύσιμο δοντιών κ.τλ., Ένδυση- Απόδυση ρούχων και παπουτσιών, Φαγητό, Κουμπιά, Σιγύρισμα κλπ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αισθητηριακή καταγραφή (ιδιοδεκτικό, αιθουασαίο, απτικό, οπτικό, ακουστικό, γευστικό )

Αισθητηριακή ρύθμιση     

Αισθητηριακή επεξεργασία

(Κιναίσθηση, στερεογνωσία, ανταπόκριση πόνου, σχήμα σώματος, αντίληψη σώματος, τοπογραφικός προσανατολισμός, βιωματική τοποθέτηση στο χώρο, οπτικό κλείσιμο, διαχωρισμός εικόνα-φόντο, αντίληψη βάθους, σταθερότητα φορμών)

ΨΥΧΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ψυχολογικός τομέας

Αξίες, Ενδιαφέροντα, Έλεγχος εαυτού, Λήψη ρόλου, Κοινωνική ενσωμάτωση (βλεμματική επαφή, αυτοέκφραση με κατάλληλους για το περιβάλλον τρόπους, αποφυγή επιθετικότητας, απόσυρσης). Διαπροσωπικές δραστηριότητες (Χρήση λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας για την αντίδραση σε ποικιλία καταστάσεων), Αυτοέκφραση, διευθέτηση του χρόνου.

Γνωστικός τομέας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: Εμφάνιση ετοιμότητας και ικανότητας αντίδρασης και ανταπόκρισης σε ερεθίσματα από το περιβάλλον.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ την κατάλληλη ώρα και αναγνώριση της ολοκλήρωσης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Αναγνώριση και επεξεργασία ατόμων, τόπων, χρόνων, σχέσεων, κατάστασης.

ΜΝΗΜΗ : Ακουστική, οπτική, μνήμη, βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη

ΣΕΙΡOΘΕΤΗΣΗ: Τοποθέτηση πληροφοριών, δεδομένων και δράσεων σε σειρά και τάξη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ : Αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ κομματιών από πληροφορίες του περιβάλλοντος.

ΧΡΩΜΑΤΑ : Ταύτιση, αναγνώριση, ονομάτιση, γενίκευση

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ : Επεξεργασία των θέσεων των αντικειμένων σε διαφορετικό αριθμό σχέσεων μεταξύ τους., Έννοιες χώρου. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ : Νοητική επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τον χώρο. Έννοιες πριν μετά, ημέρες κλπ.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αντανακλαστικά, μυϊκός τόνος, δύναμη, αντοχή, έλεγχος στάσης συμμετρία στάσης