Για την πλοήγηση


Ειδική Αγωγή Δαμιανίδου - Οικονόμου στην Γλυφάδα


Η Ειδική Αγωγή αποτελεί κάθε μορφή εξειδικευμένης διδασκαλίας, που προσαρμόζεται κάθε φορά στον ρυθμό μάθησης και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή. Το θεραπευτικό πλάνο και ο τρόπος διδασκαλίας διαφοροποιείται από αυτόν του σχολείου και προσαρμόζεται στον τρόπο εκμάθησης που διευκολύνει το παιδί.

Στόχοι της ειδικής αγωγής αποτελούν :

Η ειδική αγωγή απευθύνεται σε πολλά είδη δυσκολιών , όπως μαθησιακές δυσκολίες , αυτισμός, αναπτυξιακές και εξελικτικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) κ.ά

Στο κέντρο μας λαμβάνουμε πάντοτε υπ’ όψιν τους παράγοντες που μπορεί να εμποδίζουν το παιδί στη μάθηση και εμπλέκοντας στο θεραπευτικό πλάνο την οικογένεια ,δείχνοντας πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αποσκοπούμε στη γενίκευση και σταθεροποίηση των μαθησιακών στόχων στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.